Dijkstra's Bouwbedrijf B.V.
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoudswerken
Eniggaburren 14 - 8711 HP Workum - T 0515-541338-F 0515-543258 - KvK: 01023077